Wijngaard: Groei vraagt om snoei

Snoeien-Wijngaard-DrankenNL

Groei vraagt om snoei

De druivenplant is een slingerplant die, om altijd vruchten te kunnen dragen, teruggesnoeid en opgebonden moet worden. Het snoeien van de wijnstok vindt plaats in de rustperiode van de plant tussen eind november en begin maart.

 

De hoeveelheid druiventrossen die van een wijnstok komen, is een belangrijk gegeven. Hoeveelheid gaat in de wijnbouw ten koste van de kwaliteit.

 

De wijnboer kan door te snoeien de opbrengst min of meer regelen. Hij is dit soms zelfs verplicht omdat er in de kwaliteitsgebieden een bepaalde hoeveelheid wijn per hectare geproduceerd mag worden.

 

Er moet niet gesnoeid worden bij temperaturen onder de -3°C tot -5°C vorst het is ook van belang dat er tot twee dagen na de snoei geen vorst is omdat dan de wonden veroorzaakt door de snoei kunnen invriezen wat ongewenst schade kan veroorzaken aan de plant.

 

Er zijn diverse snoeimethoden die per land, streek en druivensoort verschillen. In dit artikel een opsomming van deze snoeimethoden.

 

Gobelet-Snoeien-DrankenNL

Gobelet

Zo is er allereerst de Gobelet snoei. Dit is feitelijk de oer-snoeimethode waarbij men de wijnstruik geheel vrij in de wijngaard laat staan du zonder geleiding van stokken of draden.

 

De wijnstruik bestaat uit een stam en een variabel aantal armen. Elke arm heeft kort gesnoeid vruchthout van doorgaans twee knoppen. De Gobelet snoeimethode is vooral in mediterrane gebieden verspreid.

 

Door de Gobelet snoeimethode blijft de struik relatief dicht bij de grond en dit is essentieel ter bescherming van de Mistral en de Tramontana. Ook niet onbelangrijk; juist doordat de wijnstruik dicht bij de grond staat, kunnen de rolkeien gemakkelijker hun warmte afstaan aan de wijnstruik.

 

Dit komt de rijping van de druiven ten goede. Daar waar vorst aan de grond voorkomt, zoals in de noordelijke wijnstreken van Frankrijk, is Gobelet niet toepasbaar.

 

Guyot snoeien wijngaard

Guyot

Een andere snoeimethode die vaker wordt toegepast en dan met name in koelere streken is de Guyot methode. Aan een korte meerjarige stam worden een of twee eenjarige scheuten horizontaal langs ijzerdraden geleid, al dan niet in boogvorm, meestal met het uiteinde van de stengel naar beneden gericht.

 

Laat men een scheut aan de hoofdstam, dan spreekt men van enkele Guyot. Bij twee scheuten van dubbele Guyot. Het aantal ogen van de scheut en dus ook de lengte van de scheut bepaalt de mogelijke opbrengst aan druiven per plant. Op ieder oog ontstaat als regel een jonge zijtak die bloemknoppen draagt en zodoende ook druiven vormen.

 

De jonge zijtakken groeien verticaal en worden aan de erboven hangende horizontale steundraden vastgebonden. In de winter laat men een jonge zijtak aan de scheut die het dichtst bij de stam is geplaatst, staan en snoeit de scheut weg. Deze zijtak wordt net als de scheut van het vorige jaar weer horizontaal langs het ijzerdraad geleid en op lengte teruggesnoeid.

 

Guyot wordt veel toegepast in Bordeaux en Bourgogne en geeft veel omdat de meeste vruchtbare ogen behouden blijven. De belasting van de stok is echter groot waardoor de kwaliteit achteruit kan gaan. Voordeel is dat omdat al het tweejarige hout wordt weggesneden er ook het eventueel door schimmel aangetast hout wegvalt.

 

Cordon-snoeien-wijngaard-DrankenNL

Cordon

Cordon is een veel toegepaste snoeimethode waarbij een of twee scheuten van de plant op een hoogte van 0.5 tot 1.0 meter horizontaal langs een steundraad geleid. Laat men een meerjarige zijtak aan de hoofdstam, dan noemt men dit een enkele Cordon, bij twee armen spreekt men van een dubbele Cordon.

 

Op deze een of twee vaste zijtakken, laat men na de wintersnoei het gewenste aantal ogen staan waaruit in het voorjaar weer vruchtdragende jonge scheuten groeien. Deze groeien verticaal en worden aan de erboven hangende horizontale draden vastgebonden.

 

Deze jonge scheuten worden in de winter weer teruggesnoeid tot het gewenste aantal ogen enz. De horizontale armen van de druivenplant zijn dus dik en meerderjarig. Dit in tegenstelling tot de hierboven beschreven Guyot snoeimethode. Een nadeel is dat deze methode altijd een aantal scheuten zonder vruchten geeft die in de loop van het jaar verwijderd moeten worden.

 

Cordon de Royat

Dan is er ook nog Cordon de Royat. Bij dit systeem wordt de stam laag of hoog gebogen. Op het horizontale deel laat men korte stukken vruchthout staan. Het voordeel van dit systeem is dat de trossen en gebladerte verspreid staan en er voldoende ventilatie is en dat het snoeien gemakkelijk gaat. Het nadeel is wel dat het jaren duurt voordat het systeem volgroeid is.